ผอ.สพป.ชัยนาท ร่วมประชุมคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2561

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 ดร.ลออ วิลัย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท ร่วมประชุมคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2561 โดยนายสมาน บุตศรี ศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท เป็นประธาน ณ ห้องประชุมเกษมสุข สพป.ชัยนาท