สพป.ปัตตานี เขต 3 ชี้แจงสนามสอบ I-NET ปีการศึกษา 2564 ให้แก่โรงเรียนในสังกัด ผ่าน Google Meet

***วันที่ 20 มกราคม 2565 นางจิราภรณ์ เรืองรักษ์ รอง ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 3 ได้รับมอบหมายจากนายสมปอง ชินตะวัน รักษาการ ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 3 ให้เป็นประธานการประชุมชี้แจงแนวทางการบริหารจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอิสลามศึกษา (I-NET ปีการศึกษา 2564 ภายใต้มาตรการการจัดสอบตามการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยมีนายณัฐพร ไชยเดช ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา และคณะศึกษานิเทศก์ ร่วมประชุมด้วย ผ่านวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ ด้วยโปรแกรม Google Meet ณ ห้องประชุมยือลาปี สพป.ปัตตานี เขต 3
***นางจิราภรณ์ เรืองรักษ์ รอง ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 3 เปิดเผยว่า การประชุมครั้งนี้ ได้ชี้แจงแนวทางการจัดสอบ I-NET ปีการศึกษา 2564 ให้แก่หัวหน้าสนามสอบ กรรมการกลาง ตัวแทนศูนย์สอบ เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ และเจ้าหน้าที่พยาบาล ในสังกัด ซึ่งจะดำเนินการจัดสอบให้มีความโปร่งใส ไม่มีการทุจริตระหว่างสอบและควบคุมการสอบให้เป็นไปตามขั้นตอนในคู่มือการจัดสอบ ตรงตามมาตรฐานการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ ภายใต้มาตรการการจัดสอบตามการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กำหนดการจัดสอบ ในวันที่ 29 มกราคม 2565 และจะประกาศผลสอบในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

งานประชาสัมพันธ์ สพป.ปัตตานี เขต 3
http://www.pattani3.go.th