ร่วมงานรำลึกคุรุวีรชนชายแดนใต้ ครั้งที่ 12

วันที่ 20 มกราคม 2565 นายสมปอง ชินตะวัน รักษาการ ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 3 พร้อมด้วยนางลภาภัทร พลสิทธิ์ นายสวง กองจักร ว่าที่ร้อยตรีสุขสันต์ จวงพลงาม นางจิราภรณ์ เรืองรักษ์ รอง ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 3 ร่วมงานรำลึกคุรุวีรชนชายแดนใต้ ครั้งที่ 12 โดยมีนางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน และ ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการ ศึกษาขั้นพื้นฐาน นายนิพันธ์ บุญหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี ผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงศึกษาธิการ ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ร่วมสดุดีคุรูวีรชนเพื่อรำลึกถึงคุณงามความดี ของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ณ โรงแรมเซาท์เทิร์นวิว ปัตตานี อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี

งานประชาสัมพันธ์ สพป.ปัตตานี เขต 3
http://www.pattani3.go