ผอ.สพป.สกลนคร เขต 2 ตรวจเยี่ยมโรงเรียน

เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2565 นายพลชัย ชุมปัญญา ผอ.สพป.สกลนคร เขต 2  ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม และติดตามผลการดำเนินงานของ โรงเรียนบ้านกุดจิกนาสมบูรณ์  โรงเรียนบ้านขาม(ขามเขตวิทยาคาร)  โรงเรียนบ้านหนองแคหนองโข่ย(อำนวยศิลป์) และโรงเรียนบ้านขาว เพื่อให้ขวัญกำลังใจ คณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ศูนย์เครือข่ายที่ 14 อำเภอสว่างแดนดิน  จังหวัดสกลนคร พร้อมให้คำแนะนำในการปฏิบัติงานภายใต้สถานการณ์โควิด 2019