ผอ.สพม. 37 ร่วมพิธีเปิดมหกรรมวิชาการ เปิดบ้านพิริยาลัยฯ

+++นายประสิทธิ์  อินวรณณา รอง ผอ. รักษาราชการแทน ผอ. สพม.37 ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงาน “มหกรรมวิชาการ เปิดบ้าน      พิริยาลัย” World Class Standard Academic Achievement ประจำปีการศึกษา 2561 ในวันอังคารที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 08.30 น. ณ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ เพื่อนำเสนอผลงานทางวิชาการของนักเรียนและคณะครู สู่สาธารณชน กิจกรรมการแข่งขันทักษะต่างๆ และทิศทางการบริหารการศึกษาด้วยระบบคุณภาพ ในการนี้นายพงศ์รัตน์  ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดในครั้งนี้