O-NET สพป.นครปฐม เขต 1

โรงเรียนประถมฐานบินกำแพงแสน สพป.นครปฐม เขต 1  เป็นสนามสอบ จัดดำเนินการสอบ O-Net ประจำปีการศึกษา 2561 ภายใต้การนำและดูแลของท่านผอ.ธนันธร สิริอาภรณ์ ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ประธานสนามสอบ โดยมีท่านศน.พัตรา เมฆประยูร มาเยี่ยมและตรวจสนามสอบ ซึ่งการสอบในวันนี้ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย

สพป.นครปฐม เขต 1 จัดสอบ O- NET ประจำปีการศึกษา 2561 โดยดำเนินการสอบพร้อมกันทั่วประเทศวันที่ 2 และ 3 กุมภาพันธ์ 2562 โดยมีสนามสอบจำนวน 59 สนามสอบ

 

PrBenyapat Suammara
สพป.นฐ.เขต1