สพป.หนองคาย เขต 1 เป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรม นายถาวร พุฒเขียว

วันจันทร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 เวลา 19.00 น. นายอภิชัย ทำมาน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1  เป็นประธานสวดอภิธรรม นายถาวร  พุฒเขียว  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองหมื่น  ณ  ศาลาเมรุวัดหลวงพ่อพระใส  วัดโพธิ์ชัย พระอารามหลวง  นายถาวร  พุฒเขียว  ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองหมื่น สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1   ซึ่งเป็นที่รักใคร่แก่บรรดาผู้บังคับบัญชา เพื่อนผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู ผู้ปกครองนักเรียนและนักเรียนเป็นอย่างยิ่ง เพราะเป็นผู้เสียสละ เวลา กำลังกาย กำลังทรัพย์ ให้กับทางสถานศึกษาและวัดวาอารามต่างๆเช่นการตั้งโรงทานให้กับวัดในเทศกาลต่างๆเป็นประจำ ทั้งนี้ นายถาวร  พุฒเขียว ได้เสียชีวิตเมื่อวันที่ 31  มกราคม  2562 นำความโศกเศร้า เสียใจ สู่ครอบครัวและญาติพี่น้องเป็นอย่างยิ่ง สำหรับคืนนี้มีคณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษาและผู้ปกครองนักเรียนเข้าร่วมเป็นเจ้าภาพและร่วมฟังสวดอภิธรรมด้วยความอาลัยยิ่ง