สพป.ภูเก็ต ประชุมขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฎิบัติผ่านระบบ VDO Conference Google Meet

วันที่  27 มกราคม 2565 เวลา 09.30 น. นายชัยยุทธ  อินฤทธิพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต ประธานการประชุมสัมมนาเชิงปฎิบัติการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฎิบัติ ให้แก่ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สพป.ภูเก็ต โดยผ่านระบบ VDO Conference Google Meet ทั้งนี้ ได้บูรณาการการศึกษา เกี่ยวกับการเสริมสร้างทักษะอาชีพให้นักเรียนสวัสดิภาพและสวัสดิการข้าราชการครู โดยมีสำนักงาน สกสค. จังหวัดภูเก็ต สำนักงานประมงจังหวัดภูเก็ต และผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต สร้างความรู้ความเข้าใจให้สถานศึกษา ณ ห้องประชุมพุดภูเก็ต สพป.ภูเก็ต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต