สพป.เชียงใหม่ เขต 5 ร่วมต้อนรับที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอน

วันที่ 27มกราคม 2565 ท่านสุทธิชัย จรูญเนตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และท่านเทอดชาติ ชัยพงษ์ ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ โรงเรียนบ้านยางเปา อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ โดยมี นายพัฒนพงศ์ พวงทอง ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 5 พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสถานศึกษา และคณะครูอำเภออมก๋อย ร่วมให้การต้อนรับ