ดร. ดุจดาว ศิริวาลย์ ผอ.สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๒ ตรวจเยี่ยมโรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)

วันที่  ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. ดร.ดุจดาว  ศิริวาลย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ติดตาม สร้างขวัญและกำลังใจ ให้แก่ผู้บริหารโรงเรียน คณะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID – 19)  พร้อมตรวจเยี่ยมการตรวจ ATK ของนักเรียน ณ โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) อำเภอพนมสารคาม  จังหวัดฉะเชิงเทรา