คณะส่วนล่วงหน้าลงพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ ตรวจพื้นที่และประชุมเตรียมการรับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

>>>วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 พลอากาศตรี พิศณุ ไพบูลย์ ผู้แทนสมุหราชองครักษ์ในพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นหัวหน้าคณะส่วนล่วงหน้าลงพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ เพื่อซักซ้อมการปฏิบัติและตรวจติดตามการเตรียมการรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดสุรินทร์ และ จังหวัดบุรีรัมย์ ระหว่างวันที่ 4-7 มีนาคม 2562 เพื่อให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติ โดยมีนายเพิ่มศักดิ์ ฉวีรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมด้วยนายเสนีย์ เรืองฤทธิ์ราวี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 หัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมให้การต้อนรับและร่วมประชุม ณ โรงเรียนกันทรลักษ์ธรรมวิทย์ อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ