สพป.พิษณุโลก เขต 3 ประชุมคณะกรรมการอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด

ดร.วิเชียร ทรงศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาการศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 ประธานการประชุมคณะกรรมการอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2562 เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดอบรมลูกเสือให้มีความเรียบร้อยในการจัดกิจกรรม  ในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุมแควใหญ่ สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก