สพม.37 ร่วมรับฟังนโยบายจากรายการ “พุธเช้าข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 6/2562

+++นายประสิทธิ์  อินวรรณา รอง ผอ. รักษาราชการแทน ผอ. สพม. 37 พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่มงาน ร่วมรับฟังนโยบายด้านการศึกษาจากการประชุมทางไกล (Conference) “พุธเช้าข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 6/2562  ในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 07.30 น. ณ ห้องประชุม 3 สพม.37 เพื่อรับทราบแนวนโยบายการศึกษาและนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งมีเนื้อหาประเด็นสำคัญ ได้แก่ การให้ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติตัวในการป้องกันฝุ่นละอองสำหรับนักเรียน ครู ผู้ปกครอง และการสวมหน้ากากอนามัย, การพัฒนาศักยภาพบุคลากรโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย และในเวลา 09.00 น. ได้มีการจัดประชุมทีมบริหาร สพม.37 เพื่อกำกับ ติดตาม กิจกรรมการขับเคลื่อนตามนโยบาย “1 ตำบล 1 โรงเรียนคุณภาพ” และแจ้งข้อราชการจาก ผอ.สพม.37