ประชุมเตรียมการจัดกิจกรรมโครงการ “สุขภาพดีใต้ร่มพระบารมี”

นายเจริญชัย กิตติพีรเดช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแพร่ ร่วมประชุมเตรียมการจัดกิจกรรมโครงการ “สุขภาพดีใต้ร่มพระบารมี” ซึ่งเป็นโครงการในพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  โดยมูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย ร่วมกับกองทัพไทย กองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพอากาศ และมูลนิธิ แมค แฮปปี้ แฟมิลี่ กำหนดออกกิจกรรมในพื้นที่จังหวัดแพร่ ระหว่างวันที่ 1 – 4 มีนาคม 2565 รวม 4 วัน โดยมี หม่อมราชวงศ์จิยากร อาภากร เสสะเวช กรรมการอำนวยการมูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย เป็นประธานในการประชุม ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมไชยบูรณ์ ศาลากลางจังหวัดแพร่