สพป.หนองคาย เขต 1 ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสอบ ภาค ก และ ภาค ข ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

วันพุธที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 เวลา 13.00 น. นายมติชน  มูลสูตร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1  เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการดำเนินการสอบ ภาค ก และ ภาค ข ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2564 จังหวัดหนองคาย ณ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร โรงเรียนหนองคายวิทยาคารและโรงเรียนราชประซานุเคราะห์ 14  โดยมีคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส (โควิค – 19 ) แบบคุมเข้ม ตามคำสั่งของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยเคร่งครัด