สุดเก่ง….นักเรียนชั้น ป.5 โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ชนะเลิศการแข่งขันประกวดร้องเพลงจีนสากล กิจกรรมเทศกาลตรุษจีนออนไลน์ รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี ประจำปี 2565

นายสพล ชูทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ เปิดเผยว่า ขอชื่นชมยินดีกับนักเรียนเก่งของโรงเรียนอนุบาลกระบี่ เด็กหญิงศุภสุตา รอดคุ้ม นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่ชนะเลิศการประกวดร้องเพลงจีนสากล กิจกรรมเทศกาลตรุษจีนออนไลน์ รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี ประจำปี 2565 ของสถาบันขงจื่อมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ รับเงินรางวัล 2,000 บาทพร้อมเกียรติบัตร เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองเทศกาลตรุษจีน เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมจีน-ไทย และเปิดโอกาสให้ผู้ที่มีความสนใจและสามารถด้านการร้องเพลงจีน ได้แสดงความสามารถอย่างเต็มที่มากยิ่งขึ้น และเพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-2019…  

                ทั้งนี้  การประกวดร้องเพลงจีนสากล กิจกรรมเทศกาลตรุษจีนออนไลน์ ประจำปี 2565 ของสถาบันขงจื่อมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ เปิดให้ส่งผลงานระหว่างวันที่ 28 ธันวาคม  2564 ถึงวันที่ 24 มกราคม 2565  โดยรับสมัครเป็น 3 กลุ่ม  กลุ่มที่ 1 รุ่นอายุ 1-12 ปี  กลุ่มที่ 2 รุ่นอายุ 12-18 ปี และกลุ่มที่ 3 รุ่นอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป โดยต้องเป็นบุคคลที่ไม่มีสัญชาติจีน  และเป็นการประกวดร้องเพลงเดี่ยวในรูปแบบออนไลน์ ผู้เข้าแข่งขันมีเวลา 3-5 นาทีในการขับร้องเพลงจีน เนื้อเพลงเป็นภาษาจีนกลางและมีเนื้อหาในทางสร้างสรรค์ ไม่ละเมิดต่อกฎหมายข้อบังคับและจริยธรรมขั้นพื้นฐานของทั้งประเทศไทยและประเทศจีน  จัดส่งในรูปแบบวีดีโอ MP4, MOV, AVI หรือรูปแบบอื่น ๆ ซึ่งเป็นที่นิยม และประกาศผลการแข่งขัน