สพป.ชัยนาท รับชมรายการพุธเช้า ข่าวโรงเรียน/ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 6/2562

วันพุธที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 07.30 – 10.45 น. ดร.ลออ วิลัย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท พร้อม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย และบุคลากร สพป.ชัยนาท ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้า ข่าวโรงเรียน  และ พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่6/2562 ผ่านระบบทางไกล  VDO Conference โดย ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการ กพฐ. ประธานการประชุมได้มอบนโยบายพร้อมให้แนวทางการดำเนินงานด้านการจัดการศึกษาเพื่อนำนโยบายสู่การปฏิบัติ ทั้งนี้  หลังรับชมรายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” สพป.ชัยนาท ได้ดำเนินการประชุมสภากาแฟ เพื่อหารือและนำนโยบาย/ข้อสั่งการจาก สพฐ. มาปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับภารกิจงานให้เกิดประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมาย พร้อมทั้งรับทราบผลการดำเนินงานของกลุ่มงานต่าง ๆ ณ ห้องประชุมเกษมสุข สพป.ชัยนาท