ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เป็นประธานในการฝึกอบรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ในสถานศึกษา ณ โรงเรียนซับมงคลวิทยา

วันพุธที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00 น. นายประวิช ยะรินทร์ ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3ให้เกียรติเป็นประธานในการฝึกอบรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ในสถานศึกษา และโดยกล่าวให้โอวาส แก่ลูกเสือ เนตรนารี ที่เข้ารับการอบรม ซึ่งมีนางปิยนาถ อนุภาวาลย์ ผอ.ร.ร.ซับมงคลวิทยา กล่าวรายงานวัตถุประสงค์  เพื่อส่งเสริมให้ลูกเสือ และบุคลากรทางการลูกเสือสร้างจิตสำนึกความเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง และบำเพ็ญประโยชน์ต่อชุมชนอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน และได้ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสา บำเพ็ญประโยชน์ มีจิตสาธารณะ ตามกฎ และคำปฏิญาณของลูกเสือ ซึ่งมีโรงเรียนเข้าร่วมการฝึกอบรม 3 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนแจ้งตลาดคลองไทร สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ,โรงเรียนบ้านโป่งขุนเพชรพัฒนาและโรงเรียนซับมงคลวิทยา สพป.ชัยภูมิ เขต 3 จำนวน 40 คน ฝึกอบรมระหว่างวันที่ 2-5 ก.พ.2565 ณ โรงเรียนซับมงคลวิทยา อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ