สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ส่งมอบผ้าห่มโครงการ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ปันน้ำใจ..สู้ภัยหนาว ครั้งที่ 2 ให้กับนักเรียนในสังกัดอำเภอบำเหน็จณรงค์

เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565 นายประวิช ยะรินทร์ ผอ.สพป.ชัยภูมิเขต 3 พร้อมด้วย นายธิติวุฒิ  นาคุณทรง และนางสาวณัชญานุช สุดชาดี รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 และคณะ ร่วมส่งมอบเครื่องนุ่งห่มกันหนาว ตามโครงการ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ปันน้ำใจ..สู้ภัยหนาว ครั้งที่ 2 ให้กับนักเรียนในสังกัดอำเภอบำเหน็จณรงค์ จำนวน 150 ผืน ณ โรงเรียนชุมชนบ้านเพชร (วันครู2500) พร้อมมอบเงินกองทุนช่วยเหลือนักเรียน ให้กับนักเรียนที่ประสบอุบัติเหตุ  เด็กชายณัฐดนัย สวนนคร นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านห้วยทราย จำนวน 1,000 บาท และนักเรียนที่ได้รับเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จำนวน 19 ราย รายละ 1,000 บาท โดยมีผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นผู้รับมอบแทน