สพม.แพร่ เปิดบ้านวิชาการ Open House 2021 โรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์

ในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00 น. นางศุภมาส  สินมณี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแพร่ เป็นประธานในพิธีเปิดบ้านวิชาการ Open House 2021 ประจำปีการศึกษา 2564  โรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์ ซึ่งโรงเรียนจัดขึ้นเพื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผลงานของโรงเรียน/ครู/นักเรียน และเป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษามีส่วนร่วม และการแข่งขันทักษะวิชาการ ณ โรงพลศึกษาโรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์ อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่