สพป.นภ.2 จัดประชุมคณะกรรมการจัดทำข้อมูลการประเมินผลการปฏิบัติงานตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA)

วันศุกร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป นายรัฐอิสรา  กงวงษ์ ผอ.สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดทำข้อมูลการประเมินผลการปฏิบัติงานตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) เพื่อจัดทำข้อมูล ผลการปฏิบัติงานตามข้อตกลงในการพัฒนางาน ตามข้อเสนอในการพัฒนางานตามหน้าที่และความรับผิดชอบในการบริหารจัดการศึกษา ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2 สายงานบริหารการศึกษา (ผอ.สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 ) ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล ส่งผลต่อคุณภาพการศึกษาในพื้นที่ต่อไป ทั้งนี้ มีนายเจนภพ  ชัยวรรณ รองผอ.สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 พร้อมบุคลากร สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมลือคำหาญ สพป.หนองบัวลำภู เขต 2

รูปภาพเพิ่มเติมhttps://www.facebook.com/ictnb2/posts/1786290845095263