สพป.หนองคาย เขต 1 ดำเนินการสอบบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๔ จังหวัดหนองคาย

วันเสาร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 เวลา 07.00 น. นายมติชน  มูลสูตร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1  เป็นประธานกรรมการอำนวยการสอบภาค ก และภาค ข ในการแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคล เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2564 จังหวัดหนองคาย ณ สนามสอบจังหวัดหนองคาย ได้แก่สนามสอบโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร สนามสอบโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14และสนามสอบโรงเรียนหนองคายวิทยาคาร ด้วย ก.ค.ศ. ได้กำหนดวิธีการดำเนินการบริหารจัดการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. 2564 ในสภาวการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) สำหรับการสอบบรรจุในครั้งนี้มีผู้เข้าทำการสอบคัดเลือก ในจังหวัดหนองคาย ผู้มีสิทธิ์สอบ 1,025 คน ผู้มาสอบ   862   คน คิดเป็นร้อยละ 84.09%  ขาดสอบ 63  คน คิดเป็นร้อยละ 15.91%  ในโอกาสนี้ นายมติชน  มูลสูตร ได้ชี้แจงพร้อมกับกำชับ ประธานกรรมการสนามสอบและคณะกรรมการดำเนินการสอบฯ ในครั้งนี้ ให้กวดขัน เข้มงวด เพื่อให้การดำเนินการสอบ ภาค ก และภาค ข ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2564 จังหวัดหนองคาย เป็นไปด้วยความเรียบร้อย บริสุทธิ์ ยุติธรรม ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส (โควิค – 19 ) แบบคุมเข้ม ตามคำสั่งของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยเคร่งครัด