วันแรกของการสอบครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ.2564 สนามสอบโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 06.00 น. นายเจริญชัย กิตติพีรเดช ผอ.สพม.แพร่ ประธานกรรมการสนามสอบโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ พร้อมด้วยนางวิลาวัณย์  ไชยธรรม รอง ผอ.สพม.แพร่ รองประธานกรรมการสนามสอบโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่  ดำเนินการ กำกับดูแล อำนวยการสอบ ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคลากรเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. พ.ศ.2564  โดยดำเนินการจัดสอบ ภาค ก ความรู้ความสามารถทั่วไป จำนวน 16 ห้อง มีผู้มาสอบจำนวนทั้งสิ้น 356 คน ขาดสอบ 44 คน ณ สนามสอบโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่