สอบแข่งขัน ครูผู้ช่วย จังหวัดขอนแก่น

เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2565 นายธนกฤต ศิริภิรมย์ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 2 ประธานการดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ปี พ.ศ.2565 ตามประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษเาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 นายชาญกฤต น้ำใจดี ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 4 กำกับติดตามการดำเนินการสอบแข่งอย่างเคร่งครัด ตามมาตรการสถานการณ์โรคติเชื้อ โคโรนา 2019 เริ่มตั้งแต่เข้าเขตสนามสอบ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ด้วยการคัดกรอง วัดอุณหภูมิ ตรวจสอบใบรับรองการฉีดวัคซีน ตรวจการสวมหน้ากากอนามัย ซึ่งทุกคนที่จะเข้าสอบต้องสวมหน้ากากอนามัย และมีการประชุมชี้แจงการดำเนินการแก่คณะกรรมทุกชุด เพื่อความชัดเจน ในการดำเนินการสอบเป็นไปอย่างบริสุทธิ์ ยุติธรรม โดย ภาคบ่าย ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ลงพื้นที่เยี่ยมสนามที่จังหวัดขอนแก่น