รองเลขาธิการ กพฐ. ลงพื้นที่จังหวัดกระบี่ ตรวจเยี่ยมสนามสอบครูผู้ช่วย ภาค ก และภาค ข สังกัดสำนักงานคณะ กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2564 ไร้ทุจริต

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2565 วันแรกของการสอบเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ปี พ.ศ. 2564 นายวัลลพ สงวนนาม รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ลงพื้นที่จังหวัดกระบี่ ตรวจเยี่ยมสนามสอบโรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล และสนามสอบโรงเรียนเมืองกระบี่ บรรยากาศการสอบเป็นไปด้วยความคึกคัก ทุกสนามสอบปฏิบัติตามข้อกำหนดการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อ COVID-2019 ตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) อย่างเคร่งครัด โดยผู้เข้าสอบจะต้องผ่านจุดคัดกรอง สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา และต้องยื่นผลการตรวจ ATK และยื่นผลการฉีดวัคซีนครบตามที่กำหนด ในส่วนของการควบคุมการสอบ ผู้เข้าสอบได้ปฏิบัติตามขั้นตอนที่คณะกรรมการควบคุมการสอบกำหนดไว้ โดยผู้เข้าสอบทุกคนต้องนำกระเป๋า โทรศัพท์มือถือ นาฬิกาข้อมือ รวมทั้งสิ่งของต่าง ๆ ฝากไว้ในจุดที่กำหนด ขณะที่ก่อนผู้เข้าสอบทุกคนเข้าห้องสอบ จะต้องผ่านการตรวจเข้มจากเจ้าหน้าที่ของสถานีตำรวจภูธรอำเภอเมืองกระบี่ ทั้งนี้ในช่วงบ่ายนายวัลลพ สงวนนาม รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พร้อมคณะ ได้ลงพื้นที่จังหวัดกระบี่ ติดตามการดำเนินการสอบ โดยมีนายสพล ชูทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ ประธานคณะกรรมการอำนวยการสอบ พร้อมคณะกรรมการดำเนินการสอบฯ ร่วมให้การต้อนรับ พบว่าการดำเนินการสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ไม่พบการทุจริตใด ๆ สำหรับวันนี้เป็นการสอบ ภาค ก วิชาความรู้ ความสามารถทั่วไป ภาคเช้า สอบวิชาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ภาคบ่ายสอบวิชาทักษะภาษาอังกฤษ และวิชาความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี สนามสอบโรงเรียนเมืองกระบี่ ผู้มีสิทธิสอบ จำนวน 788 คน เข้าสอบ 654 คน ขาดสอบ จำนวน 134 คน ส่วนสนามสอบโรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล ผู้มีสิทธิ์สอบ จำนวน 629 คน เข้าสอบ 540 คน ขาดสอบ จำนวน 89 คน