ท่าน ดร.สมศักดิ์ ทองเนียม ผอ.สพม.18 เป็นประธานในการประชุมโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำอำเภอ ณ ห้องประชุมตั้งเทวาประสิทธิ์ สพม.18 วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562
ท่าน ดร.สมศักดิ์ ทองเนียม ผอ.สพม.18 เป็นประธานในการประชุมโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำอำเภอ ณ ห้องประชุมตั้งเทวาประสิทธิ์ สพม.18
Latest posts by ธีรพงศ์ สถิรถาวรกุล (see all)