การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2564

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 10.00 น. ดร.อดุลย์ศักดิ์ บุญเอนก ผอ.สพม.ร้อยเอ็ด มอบหมายให้ ดร.ธนา โด่งพิมาย รอง ผอ.สพม.ร้อยเอ็ด ปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการดำเนินการจัดสอบ ภาค ก. และ ภาค ข. ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2564 พร้อมด้วย นางศุภวรรณ อดกลั้น ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล และบุคลากรในสังกัด ณ สนามสอบโรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด

ศุภนัส เสาศิริ