จังหวัดสิงห์บุรีสอบครูผู้ช่วยเข้มภายใต้สถานการณ์โควิด 19


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี ร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง ภายใต้การนำของนายวิทยา ยางสุด ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี และนายประธาน ทวีผล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง ดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2564 ระหว่างวันที่ 5-6 กุมภาพันธ์ 2565 ซึ่งดำเนินการสอบพร้อมกันทุกจังหวัดทั่วประเทศ ในวันแรกของการสอบ บรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคัก โดยผู้เข้าสอบทยอยเดินทางมาสอบตั้งแต่เข้าตรู่ เพื่อเตรียมความพร้อมที่จะเข้าสอบ ณ สนามสอบโรงเรียนวัดพรหมสาคร อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี โดยมีมาตรการอย่างเข้มในการควบคุม การดำเนินการสอบให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับ เพื่อป้องกันเหตุกรณีการทุจริต ให้มีความโปร่งใส บริสุทธิ์ ยุติธรรม นอกจากนี้ยังได้ดำเนินการภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคอย่างเข้มงวด โดยผู้เข้าสอบจะต้องผ่านจุดคัดกรอง วัดอุณหภูมิ ล้างมือด้วยเจลหรือแอลกอฮอล์ เปลี่ยนหน้ากากอนามัย ก่อนเข้าห้องสอบ ซึ่งจังหวัดสิงห์บุรีได้ดำเนินการสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ไม่มีปัญหาแต่อย่างใด