สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 เป็นประธานคณะกรรมการกลาง ประจำสนามสอบ สนามสอบที่ 3 โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2564

วันที่  5 – 6  กุมภาพันธ์  2565  ดร.ภัณฑ์รักษ์ พลตื้อ ผอ.สพป.กส. 3 มอบหมายให้ ดร.ปิยพงศ์  สุ่มมาตย์ รองผอ.สพป.กส.3 เป็นประธานคณะกรรมการกลาง ประจำสนามสอบ สนามสอบที่ 3  โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ พร้อมด้วย ดร.วิภา สายรัตน์ และ นายมนตรี จันทวงศ์ รองผอ.สพป.กส.3 ดำเนินการจัดสอบ ภาค ก และ ภาค  ข  การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ตำแหน่งครูผู้ช่วย  สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2564 โดยมี นายสุริยะ ใจวงษ์ ผอ.สพป.กส.1 เป็น ประธานกรรมการอำนวยการสอบฯ ซึ่งได้ดำเนินการตามมาตรการอย่างเข้มใน การควบคุม การดำเนินการสอบให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่  ก.คศ. กำหนด  เพื่อป้องกันเหตุกรณีการทุจริต ให้มีความโปร่งใส บริสุทธิ์ ยุติธรรม นอกจากนี้ยังได้ดำเนินการภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  2019 อย่างเข้มงวด  ภาพรวมการดำเนินการจัดสอบของหน่วยสอบจังหวัดกาฬสินธุ์ ครั้งนี้  ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย