ผู้บริหารและบุคลากร สพป.ปัตตานี เขต 3 ร่วมต้อนรับ ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 3 คนใหม่ นายบุญล้อม โสภาพรม

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา และคณะบุคลากรในสพป.ปัตตานี เขต 3 ร่วมต้อนรับนายบุญล้อม โสภาพรม ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 3 ในโอกาสเดินทางมารับตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 3 คนใหม่ โดยมีนายพิรุณ บรรดิ ผอ.สกสด.เชียงราย พร้อมด้วยคณะจากเชียงรายและสตูล ร่วมเดินทางมาส่ง นายบุญสม ทองศรีพราย ผอ.สกสค.ปัตตานี นายศักดิ์จิต มาศจิตต์ ศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี นายภิรมย์ จีนราดา ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 1 ร่วมให้การต้อนรับและแสดงความยินดี บรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่นและเป็นกันเอง ณ ห้องวาสุกรี สพป.ปัตตานี เขต 3 อ.สายบุรี จ.ปัตตานี

งานประชาสัมพันธ์ สพป.ปัตตานี เขต 3
http://www.pattani3.go.th