ผู้บริหารการศึกษา สพป.ปัตตานี เขต 3 ลงพื้นที่ เยี่ยมสนามสอบครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. 2564 จังหวัดปัตตานี

วันเสาร์ ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2565 นายบุญล้อม โสภาพรม ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 3 พร้อมด้วยนายสมปอง ชินตะวัน นางลภาภัทร พลสิทธิ์ นายสวง กองจักร ว่าที่ร้อยตรีสุขสันต์ จวงพลงามและนางจิราภรณ์ เรืองรักษ์ รอง ผอ.สพป.ปัตตานีเขต 3 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและสร้างขวัญกำลังใจให้กับผู้เข้าสอบและเจ้าหน้าที่ดำเนินการสอบการแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วยสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2564 จังหวัดปัตตานี โดยมี ดร.ภิรมย์ จีนธาดา ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 3 ในนามประธานกรรมการดำเนินการจัดสอบฯ และนายมหิศร ปัตนราษฎร์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคปัตตานี ร่วมตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจ ซึ่งกำหนดการสอบแข่งขันฯ ครั้งนี้ ระหว่างวันที่ 5-6 กุมภาพันธ์ 2565 ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19 อย่างเคร่งครัด ซึ่งมีจำนวนผู้เข้าสอบจำนวน 545 คน ณ สนามสอบวิทยาลัยเทคนิคปัตตานี อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี

งานประชาสัมพันธ์ สพป.ปัตตานี เขต 3
http://www.pattani3.go.th