สพป.สร.1 ประชุมออนไลน์ ขับเคลื่อน”โครงการพาน้องกลับมาเรียน”

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565 (เวลา 10.00 น.) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1 จัดประชุมขับเคลื่อน “โครงการพาน้องกลับมาเรียน” ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดย นายคำปุ่น บุญเชิญ ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 1 เป็นประธานการประชุมออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom Meeting ซึ่งมีโรงเรียนกลุ่มเป้าหมายในสังกัดที่ยังไม่สามารถจ่ายเงินให้กับนักเรียนตามโครงการฯ ได้ จำนวน 41 โรง (มีจำนวนนักเรียนรวม 148 คน) เข้าร่วมประชุม ทั้งนี้เพื่อสร้างความเข้าใจ การขับเคลื่อนติดตามนำนักเรียนกลับเข้าสู่ระบบ ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ และ สพฐ. “โครงการพาน้องกลับมาเรียน”