สพป.สระแก้ว เขต 1 ร่วมต้อนรับคณะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

วันจันทร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 12.30 น. นายมงคลชัย รัตนอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 นางพรพนา บัวอินทร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 คณะกลุ่มนิเทศก์ ร่วมต้อนรับ คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และคณะ ลงพื้นที่เยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนบ้านหนองแก ณ โรงเรียนบ้านหนองแก อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว