สพม.ร้อยเอ็ด ดำเนินการติดตามและเยี่ยมบ้านนักเรียนทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ. รุ่นที่ 13 ปีการศึกษา 2564 าชทาน สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามกุฏราชกุมาร)

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 10.00 น. นายยอดรัก บุรวัฒน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด พร้อมด้วย นางสาวธาริณี มลารวม ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ร่วมติดตามและเยี่ยมบ้านนักเรียนทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ. รุ่นที่ 13 ปีการศึกษา 2564 (มูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทาน สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามกุฏราชกุมาร) โดย นายภูสิต สมจิตต์ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ประธานคณะกรรมการติดตามนักเรียนทุนฯ จำนวน 2 ราย คือ นางสาวสายหยุด มูลสมบัติ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเมืองสรวงวิทยา ณ บ้านเลขที่ 195 หมู่ที่ 7 ตำบลเมืองสรวง อำเภเมืองสรวง จังหวัดร้อยเอ็ด และ นางสาวชนัญญา มูลสมบัติ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร ณ บ้านเลขที่ 89 หมู่ที่ 7 ตำบลวารีสวัสดิ์ อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมี ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองสรวงวิทยา นายอำเภอเมืองสรวง ผู้อำนวยการโรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร นายอำเภอพนมไพร พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำชุมชน อสม. และชาวบ้าน ร่วมให้การต้อนรับ

ศุภนัส เสาศิริ