นายสุริยะ ใจวงษ์ ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 ประธานการประชุมคณะกรรมการ พิจารณาเก็บเงินบำรุงการศึกษา ระดับ เขตพื้นที่การศึกษา

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.30 น. นายสุริยะ ใจวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 ประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาเก็บเงินบำรุงการศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ณ ห้องประชุมแพรวา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1