นายบุญล้อม โสภาพรม ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 3 ปฏิบัติงานวันแรกที่สำนักงาน พร้อมพบปะบุคลากร มอบหลักคิดและแนวทางการทำงาน

วันจันทร์ ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565 นายบุญล้อม โสภาพรม ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 3 เริ่มปฏิบัติหน้าที่ ณ สพป.ปัตตานี เขต 3 เป็นวันแรกพร้อมมอบนโยบายและหลักคิดในการทำงานให้แก่บุคลากรในสำนักงาน มีนางลภาภัทร พลสิทธิ์ และนายสวง กองจักร รอง ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 3 ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกกลุ่ม และบุคลากรใน สพป.ปัตตานี เขต 3 ร่วมรับนโยบายและแสดงการต้อนรับท่านผู้อำนวยการคนใหม่ บรรยากาศเล็กๆ ของครอบครัว สพป.ปัตตานี เขต 3ซึ่งมากด้วยความอบอุ่นและเป็นกันเอง ณ ห้องประชุมวาสุกรี สพป.ปัตตานี เขต 3

งานประชาสัมพันธ์ สพป.ปัตตานี เขต 3
http://www.pattani3.go.th