สพป.นครพนม เขต ๑ โดยนายวิษณุ ทรัพย์สมบัติ ติดตามนโยบายเร่งด่วนฯ

วันที่ ๘ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๕  เวลา ­๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมรวมใจ ๑ นายอภิชัย ทำมาน ผอ.สพป.นครพนม เขต ๑ ต้อนรับและให้ข้อมูลในการติดตามฯ นโยบายเร่งด่วนของ รมว. ระยะที่ ๑ ประจำเขตตรวจที่ ๑๑ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน (นครพนม มุกดาหาร สกลนคร) ระดับส่วนราชการ สพฐ. โครงการพาน้องเข้าเรียน และโครงการโรงเรียนคุณภาพและการสร้างเครือข่ายฯ โดย นายวิษณุ ทรัพย์สมบัติ ผู้อำนวยการสำนักทดสอบทางการศึกษา สพฐ.และคณะ โดยมี สพป.นครพนม เขต ๒ และสพม.นครพนม นำเสนอข้อมูลและสะท้อนความคิดเห็น