นายสุริยะ ใจวงษ์ ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 ประธานการประชุมการติดตามโครงการพาน้องกลับมาเรียน “ดึงเด็กไทยเข้าสู่ระบบการศึกษา”ตามนโยบายรัฐบาล “จะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง” คืนโอกาส สร้างอนาคตให้เด็ก พุ่งเป้า แก้ปัญหาระยะยาวให้ประเทศ

ณ ห้องประชุมโปงลาง วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.30 น. นายสุริยะ ใจวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 ประธานการประชุมการติดตามโครงการพาน้องกลับมาเรียน “ดึงเด็กไทยเข้าสู่ระบบการศึกษา”การดำเนินงาน ตามนโยบายเร่งด่วน โครงการ พาน้องกลับมาเรียน พาเด็กตกหล่นกลับโรงเรียน ผ่านโครงการ “พาน้องกลับมาเรียน” ตามนโยบายรัฐบาล “จะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง” คืนโอกาส สร้างอนาคตให้เด็ก พุ่งเป้าแก้ปัญหาระยะยาวให้ประเทศ