สพม.แพร่ จัดกิจกรรม Big Cleaning Day

นายเจริญชัย กิตติพีรเดช ผอ.สพม.แพร่ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม Big Cleaning Day เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 10.00 น. ณ บริเวณหน้าอาคารหอประชุม 1 สพม.แพร่  เพื่อทำความสะอาดบริเวณโดยรอบอาคารสำนักงาน สร้างความสามัคคีในหมู่คณะ โดยจัดกลุ่มบุคลากรในสำนักงานออกเป็น 6 กลุ่ม และกำหนดจุดทำความสะอาด สำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้สอดคล้องกับนโยบายของจังหวัดแพร่ คือ “จังหวัดสะอาด และงามบ้านงามเมือง” และวัฒนธรรมองค์กรของ สพม.แพร่ ที่ว่า “น่าอยู่ น่าทำงาน บริการประทับใจ”