สพม.แพร่ เข้าร่วมการประชุมชี้แจงและสร้างความเข้าใจการติดตามประเมินผลการขับเคลื่อนนโยบาย จุดเน้น สพฐ.

ในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.30 น. นายเจริญชัย กิตติพีรเดช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแพร่ พร้อมด้วย รอง ผอ.สพม.แพร่ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมการชี้แจงและสร้างความเข้าใจการติดตามประเมินผลการขับเคลื่อนนโยบาย จุดเน้น สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ผ่านระบบ Video Conference ณ ห้องประชุม 1 สพม.แพร่