ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้า ข่าว โรงเรียน”รายการ “พุธเช้า ข่าวสพฐ.” ครั้งที่ 6/2562

วันพุธ ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 07.30 น. นายภิรมย์ จีนธาดา ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 3 ปฏิบัติราชการในตำแหน่ง ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 1 พร้อมด้วย นายอับดุลลายิด เบ็ญฮาวัน รองผอ.สพป.ปัตตานี เขต 1 ผอ.กลุ่ม/หน่วย ศึกษานิเทศก์ ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้า ข่าว โรงเรียน”รายการ “พุธเช้า ข่าวสพฐ.” ครั้งที่ 6/2562 โดย ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการ กพฐ. เป็นประธาน เป็นประธานในการประชุมคอนฯ เพื่อรับทราบนโยบายการจัดการศึกษา และการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ ให้ประสบผลสำเร็จด้านการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ และประสิทธิภาพของโรงเรียน ณ ห้องประชุมชบาเงิน สพป.ปัตตานี เขต 1