สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 ประชุมขอความเห็นในการแก้ไขพระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ.2551

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.30 น. นายสุริยะ ใจวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 มอบหมายให้ นายอดุลย์ ภูปลื้ม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 ประธานการประชุม ขอความเห็นในการแก้ไขพระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ.2551 ณ ห้องประชุมโปงลาง