สพป.ชัยภูมิ เขต 3 รับมอบแบบทดสอบและกระดาษคำตอบ O-NET จากสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ(องค์การมหาชน) สทศ.

วันพุธที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.30 น. นายประวิช ยะรินทร์ ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 พร้อมด้วยนางสาวสมลักษณ์ วิจบ ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา นายสายทอง แตงทิพย์ ศึกษานิเทศก์และคณะกรรมการประจำศูนย์สอบ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ตรวจรับมอบแบบทดสอบและกระดาษคำตอบ O-NET จากสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ(องค์การมหาชน) สทศ. ในการเตรียมการสอบ O-NET นักเรียนชั้น ป.6 และ ม.3 ในวันที่ 12 – 13 กุมภาพันธ์ 2565 นี้ ซึ่งการส่ง-รับมอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย