ผอ.สพป.บึงกาฬ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองข้อมูลการรายงานวันเดินทางมาเรียนของนักเรียน โรงเรียนขนาดเล็ก กรณีรวมและเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2564 ครั้งที่ 2/2565

วันพฤหัสบดีที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 10.00 น. นายประเสริฐ วรสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองข้อมูลการรายงานวันเดินทางมาเรียนของนักเรียน โรงเรียนขนาดเล็ก กรณีรวมและเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2564 ครั้งที่ 2/2565 โดยมี นายสุระศักดิ์ เพียสุระ ดร.อรรถกร ชัยมูล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ พร้อมด้วยคณะกรรมการกลั่นกรองข้อมูลการรายงานวันเดินทางมากเรียนของนักเรียนฯ เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมหินสามวาฬ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ คลิ๊กชมภาพทั้งหมด