สพป.สร.1 เตรียมความพร้อม สอบ NT , RT ปีการศึกษา 2561

วันที่  6  กุมภาพันธ์  2562  นายคำปุ่น  บุญเชิญ  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1  เป็นประธานการประชุมผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อเตรียมความพร้อมการสอบ  NT , RT  ปีการศึกษา  2561 ณ  ห้องประชุม โรงเรียนหนองโตง”สุรวิทยาคม” อ.เมือง  จ.สุรินทร์