นายสุริยะ ใจวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประธานการประชุมตัวแทนศูนย์สอบ การทดสอบ O-NET ปีการศึกษา 2564 ครั้งที่ 1/2565

นายสุริยะ ใจวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 ประธานการประชุมตัวแทนศูนย์สอบ การทดสอบ O-NET ปีการศึกษา 2564 ครั้งที่ 1/2565 วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00-14.00 น. ณ ห้องประชุมโปงลาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1