สพป.เชียงใหม่ เขต 4 เรียนรู้และฝึกปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน(Basic Cardio Pulmonary)

วันที่ 6 กุมภาพันธ์  2562 เวลา 09.00 น. นายกิตติภัช  กนกธาดาสกุล ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 4 มอบหมายให้นางไปรผดา  โปติบุตร รองผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 4 เป็นประธานเปิดการเรียนรู้และฝึกปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน(Basic Cardio Pulmonary) โดยมีวิทยากรจากกลุ่มงานการพยาบาล โรงพยาบาลอำเภอสันป่าตอง จำนวน 4 ท่านมาเป็นวิทยากร ผู้เข้ารับการเรียนรู้จำนวน 48 คนเป็นบุคลากรสำนักงานเขตฯ ผอ.โรงเรียนและข้าราชการครู สังกัดสพป.เชียงใหม่ เขต 4

ภาพ/ข่าว  กรุณา  พุฒิมา  นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ