เลขา กพฐ. และ สพม.แพร่ ร่วมรับเสด็จกรมสมเด็จพระเทพฯ

ในวันศุกร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 เวลา 09.00 น. ดร.อัมพร  พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พร้อมด้วยนายเจริญชัย กิตติพีเดช ผอ.สพม.แพร่ , รอง ผอ. สพม.แพร่ , ผู้บริหารสถานศึกษา และผู้อำนวยการกลุ่มฯ ร่วมรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดอาคาร “พิริยาทร” ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแพร่ ตำบลนาจักร อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่