นายสุริยะ ใจวงษ์ ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรและนักเรียนในการทดสอบ O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 08.00-16.30 น. นายสุริยะ ใจวงษ์ ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ
คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรและนักเรียนในการทดสอบ O-NET ชั้น ป. 6 ณ ศูนย์สอบ โรงเรียนสามชัยอุดมวิทย์ โรงเรียนหนองแคนวิทยาและโรงเรียนหนองแปนโนนสูงนาเชือกราษฎร์บำรุง