สพป.มุกดาหาร #การดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ(O-NET) ระดับชั้น ป.๖ และ ม. ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ภายใต้สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (เป็นวันที่ ๒)

วันที่ ๒ #การดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ(O-NET) ระดับชั้น ป.๖ และ ม. ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ภายใต้สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๐๗.๐๐ น. นายวรรณสิทธิ์ คำเพราะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร ในฐานะประธานศูนย์สอบ สพป.มุกดาหาร มอบหมายให้ดร.วรกัญญาพิไล แกระหัน รอง ผอ.สพป.มุกดาหาร ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ และตรวจความเรียบร้อย ณ โรงเรียนเมืองใหม่ ซึ่งเป็นศูนย์หลักในการรับ – ส่ง ข้อสอบ ประจำศูนย์สอบ สพป.มุกดาหาร โดยในการดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ(O-NET) ระดับชั้น ป.๖ และ ม. ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ในครั้งนี้ มีกำหนดการสอบจำนวน ๒ วัน คือในวันที่ ๑๒ – ๑๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยในวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เป็นการทดสอบในระดับชั้น ม.๓ ทั้งนี้ ได้ปฏิบัติตามมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมุกดาหารกำหนด